Thời Gian Hoạt Động Tính Năng

Trang chủ / Tin tức / Thời Gian Hoạt Động Tính Năng

1. Tống Kim
 • Thời gian:
  • Hàng Ngày: 11h, 13h, 15h, 17h, 21h (x4 XU) , 23h, chỉ có t2 lúc 21h là không có vì thay = trận Thiên Tử.
2. Công Thành Chiến
 • Thời gian:
  • Thứ 6:
   • 18h: Báo danh.
   • 20h30: Bắt đầu đánh CTC.
3. Quả Hoàng Kim
 • Thời gian:
  • Thứ 3 5 7 lúc 12h.
  • Thứ 4 và 7 lúc 20h.
4. Boss Hoàng Kim
 • Thời gian:
  • Thứ 2 4 6 và CN lúc 12h.
  • Hàng ngày 19h30 và 22h15.
5. Phong Lăng Độ
 • Thời gian:
  • Hàng ngày 10h 14h 16h 18h 22h [14h & 22h x2 XU].
6. Vưởi Ải
 • Thời gian:
  • Hàng ngày: 1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h.
7. BOSS Độc Cô (Chiến Long Động)
 • Thời gian:
  • Chủ Nhật lúc 20h.
8. Vận Tiêu Cá Nhân (Ba Lăng Huyện cổng 3h)
 • Thời gian:
  • Hàng ngày vào lúc 12h đến 20h.
  • Vật phẩm cần: Lệnh Bài Vận Tiêu (đánh Tống Kim trên 10k điểm là cho thẳng vào rương).
9. Vật Tiêu Bang Hội (Chu Tiên Trấn cổng 12h)
 • Thời gian:
  • Thứ 3 và Thứ 5 lúc 22h đến 22h40.
  • Điều kiện báo danh: CHỈ có bang chủ mới được nhận.
  • Phần Thưởng: 200x.
10.  Viêm Đế
 • Thời gian:
  • Hàng ngày 14h25 16h25 18h25 20h25 22h25.

Các thắc mắc liên quan đến Jx Hùng Bá Thiên Hạ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang fanpage hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 076.315.3772 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

BQT Jx Hùng Bá Thiên Hạ,

Kính Bút !!!