Sự Kiện Tháng 8

Trang chủ / Tin tức / Sự Kiện Tháng 8

Chào mừng quí nhân sĩ đã và đang đến với sân chơi Jx Hùng Bá Thiên Hạ, sự kiện tháng 8 sẽ bao gồm 2 thể loại đua TOP, một là đua TOP nộp "Bánh trung thu thập cẩm", hai là đua TOP nộp "Lồng đèn ngôi sao".

TRONG THỜI GIAN ĐUA TOP Event & TOP Tống Kim TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỔI TÊN NHÂN VẬT, NẾU ĐỔI TÊN SẼ BỊ HỦY MẤT TOP.

NPC Liên Quan Nội Dung
 • Thời gian:
  • Bắt đầu: 17:30 ngày 5-8-2022.
  • Kết thúc: 17:30 ngày 22-8-2022.
 • Vị trí: 197/201 tại Tương Dương.
 • Công dụng:
  • Mua Bánh trung thu con heo (1 xu / cái).
  • Nhận thưởng mốc Max Event tháng 8. [100% được 1 Bánh trung thu thập cẩm (48 giờ) + Mặt Nạ Tống Kim ngẫu nhiên phái 7 ngày + Vũ khí HKMP MaxOpt Ngẫu Nhiên Phái (Chỉ bao gồm những món HKMP nhận trong LB Tân Thủ)]
  • Kiểm tra số lượng Event đã sử dụng.
  • Nộp Bánh Trung Thu thập cẩm  (Đua TOP).
  • Xem danh sách TOP nộp Bánh Trung Thu thập cẩm.
  • Reset Event (20 xu / lần). [Không giới hạn]
 • Thời gian:
  • Bắt đầu: 17:30 ngày 5-8-2022.
  • Kết thúc: 17:30 ngày 22-8-2022.
 • Vị trí: 199/201 tại Tương Dương.
 • Công dụng:
  • Mua Lồng đèn bươm bướm.
  • Xem xếp hạng TOP nộp Event Tống Kim.
  • Nhận thưởng mốc Max Event Tống Kim tháng 8. [ 100% được 1 Lồng đèn ngôi sao (48 giờ) + Càn Khôn Song Tuyệt Bội Vĩnh Viễn]
  • Kiểm tra số lượng Event Tống Kim đã sử dụng.
  • Reset Event Tống Kim (5 xu / lần). [Không giới hạn] 
  • Nộp Lồng đèn ngôi sao.
Vật Phẩm Nội Dung
 • Tên: Bánh trung thu con heo.
 • Nguồn gốc:
  • Mua tại NPC Hằng Nga.
 • Giá: 1 xu / cái.
 • Giới hạn sử dụng: 1000 cái / nhân vật. [Có thể reset tại NPC Hằng Nga]
 • Thời gian mất vật phẩm: 0h ngày 23-8-2022.
 • Phần thưởng khi sử dụng:
  • Tử Thủy Tinh
  • Lam Thủy Tinh
  • Lục Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Hồi thiên  tái tạo lễ bao
  • Chiến Cổ
  • Tín Vật Môn Phái
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Trấn Phái Linh Đơn
  • Trấn Phái Linh Dược
  • Bảo Rương Mảnh HK
  • Hành Hiệp Lệnh
  • Cống Nguyệt Phù Dung
  • Phụng Nguyệt Quả Dung
  • Nhất Kỷ Càng Khôn Phù (15 ngày)
  • Võ Lâm Mật Tịch Cao Cấp
  • Tẩy Tủy Kinh Cao Cấp
 • Tên: Lồng đèn bươm bướm.
 • Nguồn gốc:
  • Mua tại NPC Chiến Thần.
 • Giá: 100 điểm tích lũy TK / cái.
 • Giới hạn sử dụng: 1000 cái / nhân vật. [Có thể reset tại NPC Chiến Thần]
 • Thời gian mất vật phẩm: 0h ngày 23-8-2022.
 • Phần thưởng khi sử dụng:
  • Tử Thủy Tinh
  • Lam Thủy Tinh
  • Lục Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Hồi thiên  tái tạo lễ bao
  • Chiến Cổ
  • Tín Vật Môn Phái
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Trấn Phái Linh Đơn
  • Trấn Phái Linh Dược
  • Cống Nguyệt Phù Dung
  • Phụng Nguyệt Quả Dung
  • Nhất Kỷ Càng Khôn Phù (15 ngày)
 • Tên: Bánh trung thu thập cẩm.
 • Nguồn gốc:
  • Nhận mốc Max Event tháng 8.
 • Thời gian mất vật phẩm: sau 48 giờ kể từ lúc nhận mốc Max Event.
 • Công dụng:
  • Nộp đua TOP nộp Event ở NPC Hằng Nga tại Tương Dương (197/201).
 
 • Tên: Lồng đèn ngôi sao.
 • Nguồn gốc:
  • Nhận mốc Max Event Tống Kim tháng 8.
 • Thời gian mất vật phẩm: sau 48 giờ kể từ lúc nhận mốc Max Event Tống Kim.
 • Công dụng:
  • Nộp đua TOP nộp Event Tống Kim ở NPC Chiến Thần tại Tương Dương (199/201).
 • Tên: Trấn Phái Linh Đơn.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
 • Điều kiện sử dụng: Buộc phải chuyển đổi môn phái ít nhất 1 lần.
 • Công dụng:
  • + 1 diểm kỹ năng. [Max 15 cái / nhận vật]
 • Tên: Trấn Phái Linh Dược.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
 • Điều kiện sử dụng: Buộc phải chuyển đổi môn phái ít nhất 1 lần.
 • Công dụng:
  • + 5 diểm tiềm năng. [Max 15 cái / nhận vật]
 • Tên: Bảo Rương Mảnh Hoàng Kim.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
  • Săn Boss Đại.
 • Công dụng:
  • Sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 mảnh hoàng kim. [Đủ 100 mảnh, ép 100% 1 món HKMP ở NPC Tiểu Muội Muội tại Ba Lăng Huyện (202/198)]
 • Tên: Hành Hiệp Lệnh.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
  • Săn Boss Đại.
  • Đổi tại NPC Quân Nhu Tống Kim (10.000 điểm tích lũy / 1 cái).
 • Công dụng:
  • Ép ngựa Hoàng Kim và đồ HKMP ở NPC Tiểu Muội Muội tại Ba Lăng Huyện (202/198).
 • Tên: Tẩy Tủy Kinh.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
  • Shop Kỳ Trân Các 10 xu / cái.
  • Săn Boss Đại.
 • Điều kiện sử dụng: trên cấp 80.
 • Công dụng:
  • + 5 diểm tiềm năng. [Max 15 cái / nhận vật]
 • Tên: Võ Lâm Mật Tịch.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
  • Shop Kỳ Trân Các 10 xu / cái.
  • Săn Boss Đại.
 • Điều kiện sử dụng: trên cấp 80.
 • Công dụng:
  • + 1 diểm kỹ năng. [Max 15 cái / nhận vật]
 • Tên: Hồi thiên tái tạo lễ bao.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
  • Shop Kỳ Trân Các 2 xu / cái.
 • Công dụng:
  • Túi máu, mở ra được 60 lọ tái tạo đơn.
 • Tên: Tín vật môn phái.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
  • Shop Kỳ Trân Các 50 xu / cái.
 • Công dụng:
  • Chuyển đổi môn phái ở NPC Vô Danh Tăng tại Ba Lăng Huyện (202/200).

 • Tên: Tử Thủy Tinh - Lam Thủy Tinh - Lục Thủy Tinh - Tinh Hồng Bảo Thạch.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
  • Shop thủy tinh trên Kỳ Trân Các 2x / cái và tinh hồng bảo thạch 5x / cái.
  • Săn Boss Đại.
 • Công dụng:
  • Tẩy Tủy.
  • Ép ngựa Hoàng Kim và đồ HKMP ở NPC Tiểu Muội Muội tại Ba Lăng Huyện (202/198).
 • Tên: Chiến Cổ.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
  • Shop Quân Nhu ở Hậu Doanh trong Tống Kim (10 xu / 50 cái).
 • Công dụng:
  • Trong 3 phút + 30% sinh lực và phòng thủ. [chỉ sử dụng được trong Tống Kim]
 • Tên: Nhất Kỷ Càn Khôn Phù.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
  • Shop Kỳ Trân Các 100 Xu / 15 ngày.
 • Công dụng:
  • +1 Kỹ Năng Vốn Có.

 • Tên: Cống Nguyệt Phù Dung.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
 • Điều kiện sử dụng: trên cấp 80.
 • Công dụng:
  • + 5 diểm tiềm năng. [Max 15 cái / nhận vật]

 • Tên: Phụng Nguyệt Quả Dung.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
 • Điều kiện sử dụng: trên cấp 80.
 • Công dụng:
  • + 1 diểm kỹ năng. [Max 15 cái / nhận vật]

 • Tên: Càn Khôn Song Tuyệt Bội.
 • Nguồn gốc:
  • Mốc Max Event Tống Kim Tháng 8.
 • Công dụng:
  • +2 Kỹ Năng Vốn Có [Không cộng dồn với Nhất Kỷ Càn Khôn Phù, lưu ý nếu sử dụng Nhất Kỹ Càn Khôn Phù đè lên thì sẽ mất Càn Khôn Song Tuyệt Bội].

 • Tên: Tẩy Tủy Kinh Cao Cấp.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
 • Điều kiện sử dụng: trên cấp 80.
 • Công dụng:
  • + 5 diểm tiềm năng. [Max 15 cái / nhận vật]

 • Tên: Võ Lâm Mật Tịch Cao Cấp.
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh trung thu con heo và Lồng đèn bươm bướm.
 • Điều kiện sử dụng: trên cấp 80.
 • Công dụng:
  • + 1 diểm kỹ năng. [Max 15 cái / nhận vật]

Phần Thưởng TOP Nộp Event Xu

TOP 1

Tầm Long Liên Phù [Duy Nhất - Độc Quyền]

Mang 1 Cái Kích ALL Set Đồ

800 Hành Hiệp Lệnh

TOP 2

Vô Danh Giới Chỉ (+1 Kỹ Năng Vốn Có) [Vĩnh Viễn]

500 Máu + 500 Mana + Thời Gian Làm Chậm -40% + Thời Gian Làm Choáng -40%

500 Hành Hiệp Lệnh

TOP  3

Hãn Huyết Hoàng Kim

300 Hành Hiệp Lệnh

Phần Thưởng TOP Nộp Event Tống Kim

TOP 1


Vô Danh Giới Chỉ (+1 Kỹ Năng Vốn Có) [Vĩnh Viễn]

300 Máu + 300 Mana + Thời Gian Làm Chậm -40%

Hãn Huyết Hoàng Kim

500 Hành Hiệp Lệnh

TOP 2

Thần Mã Câu Hoàng Kim

300 Hành Hiệp Lệnh

TOP 3

Siêu Quang Hoàng Kim

100 Hành Hiệp Lệnh

Tầm Long Liên Phù

Các thắc mắc liên quan đến Jx Hùng Bá Thiên Hạ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang fanpage hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 076.315.3772 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

BQT Jx Hùng Bá Thiên Hạ,

Kính Bút !!!