Nhiệm Vụ Dã Tẩu

Trang chủ / Tin tức / Nhiệm Vụ Dã Tẩu

Dã Tẩu - cụ ông đầu bạc thước đứng khiêm hạ tại trung tâm thành thị lớn. Cụ Dã Tẩu tuy nhỏ nhưng bài sai chỉ lệnh của cụ rất cao cả và đầy thách thức. Cụ Dã Tẩu chính thức tái xuất tại Jx Hùng Bá Thiên Hạ với những yêu cầu ghê và phê hơn, phần thưởng thơm hơn...

Dã Tẩu Tái Xuất thật sự khác xưa. Dã Tẩu trở lại nhất định lợi hại. Hãy cùng đến vấn an cụ Dã Tẩu để được lợi hại gấp ngàn lần hơn nhé.

NPC Dã Tẩu

NPC Ghi Chú
Võ Lâm Miễn Phí
Dã Tẩu
 • Vị trí: Trung tâm các thành thị lớn
 • Chức năng: Công bố chuỗi nhiệm vụ Dã Tẩu
 • Điều kiện tham gia:Cấp 50 trở lên

Nội dung nhiệm vụ Dã Tẩu

Nhận nhiệm vụ
 • Điều kiện nhận:
  • Nhân vật đạt cấp 50 trở lên.
  • Mỗi ngày mặc định nhân vật có thể nhận & hoàn thành 40 nhiệm vụ.
 • Ngẫu nhiên nhận được 1 trong 3 loại hình nhiệm vụ:
  • Đánh quái.
  • Thu thập vật phẩm.
  • Tham gia tính năng.
 • Lưu ý:
  • Nhiệm vụ đánh quái: Nhân vật trong tổ đội đánh quái trong phạm vi xung quanh cũng được tính số lượng.
  • Nhiệm vụ thu thập vật phẩm: Không thể nộp các trang bị đặc biệt như trang bị khóa/khóa bảo hiểm/trang bị hoàn kim/trang bị hỏng.
Hoàn thành nhiệm vụ
 • Hoàn thành nhiệm vụ đến gặp NPC Dã Tẩu để nhận thưởng.
  • Mỗi ngày hoàn thành 40 lần nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng ngày. Qua 24h00 sẽ reset phần thưởng.
  • Tổng số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành sẽ được tích lũy để nhận mốc 1000, 2000...10.000 nhiệm vụ. Tối đa mỗi nhân vật chỉ nhận thưởng 1 lần/mốc phần thưởng.
Hủy nhiệm vụ
 • Mỗi lần hủy sẽ bị reset chuối nhiệm vụ.
  • Sau khi hủy có thể nhận lại nhiệm vụ mới.
  • Nếu hủy bằng thần bí sẽ bị mất đi phần thưởng dã tẩu chuỗi 10, 20, 30, 40 hằng ngày.
  •  nhiệm vụ trong ngày. Ví dụ: Nhân vật đã làm 5 nhiệm vụ và hủy nhiệm vụ thứ 6 thì tối đa có thể nhận thêm 15 nhiệm vụ nữa.
  • Hủy bỏ nhiệm vụ không bằng thần bí sẽ ảnh hưởng đến số lượng nhiệm vụ hoàn thành đã tích lũy để nhận mốc 1000, 2000...

Phần thưởng hoàn thành mốc trong ngày:

Chuỗi Nhiệm Vụ Phần Thưởng
10 2 triệu EXP (không cộng dồn) + 1 Tiên Thảo Lộ 1h (Khóa)
20 5 triệu EXP (không cộng dồn) + 1 Tiên Thảo Lộ 1h (Khóa)
30 7 triệu EXP (không cộng dồn) + 1 Tiên Thảo Lộ 1h (Khóa)
40

10 triệu EXP (không cộng dồn)+ 1 Tiên Thảo Lộ 1h (Khóa)

Phần thưởng tích lũy đạt mốc hoàn thành nhiệm vụ
 • Khi nhân vật hoàn thành 1 nhiệm vụ sẽ được tích lũy lại.
 • Khi tích lũy đạt mốc 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 sẽ nhận được phần thưởng vật phẩm đặc biệt.
 • Tối đa nhân vật chỉ được nhận thưởng 1 lần cho mỗi mốc thưởng.
 • Chú ý: Phần thưởng mốc phải nhận theo thứ tự.
Mốc NhiệmVụ  Phần Thưởng
500 Đang Cập Nhập...
1.000 Đang Cập Nhập...
2.000 Đang Cập Nhập...
3.000 Đang Cập Nhập...
4.000 Đang Cập Nhập...
5.000 Đang Cập Nhập...
6.000 Đang Cập Nhập...

Các thắc mắc liên quan đến Jx Hùng Bá Thiên Hạ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang fanpage hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 076.315.3772 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

BQT Jx Hùng Bá Thiên Hạ,
Kính Bút !!!