Boss Đại Hoàng Kim

Trang chủ / Tin tức / Boss Đại Hoàng Kim

Thời gian xuất hiện Boss Hoàng Kim:

  • Thứ 2 - 4 - 6 - Chủ Nhật: 12h
  • Hằng Ngày 19h30 và 22h15

Lưu ý: Boss xuất hiện sẽ thông báo trên kênh thế giới.

Số lượng boss trong mỗi đợt:

enlightened 12h: 5 con.

enlightened 20h: 10 con.

enlightened 22h15: 5 con.

Nơi xuất hiện boss                 Tọa độ
Tương Dương (219/195) ; (209/216) ; (171/213) ; (172/196)
Phượng Tường (225/204) ; (229/189) ; (180/185) ; (176/209)
Thành Đô (371/300) ; (375/329) ; (407/334) ; (418/300)
Dương Châu (242/179) ; (215/209) ; (200/207) ; (192/190)
Biện Kinh (221/213) ; (190/205) ; (192/181) ; (252/167)
Đại Lí (176/214) ; (174/197) ; (215/219) ; (223/187)
Lâm An (145/174) ; (229/209) ; (156/210) ; (219/175)
Phù Dung Động (206/194) ; (192/190) ; (202/184) ; (191/173)
Sơn Bảo Động (198/187) ; (221/193) ; (209/201) ; (194/197)
Nhạn Thạch Động (208/191) ; (222/183) ; (230/193) ; (219/200)
Phong Lăng Độ (139/196) ; (155/190) ; (178/195) ; (184/183)
Khỏa Lang Động (215/193) ; (202/199) ; (230/198) ; (224/189)
Vũ Lăng Động (181/185) ; (200/206) ; (212/190) ; (232/198)
Phi Thiên Động (203/211) ; (227/216) ; (191/221) ; (175/213)
Trường Bạch Sơn Bắc (242/247) ; (212/219) ; (199/249) ; (256/209)
Trường Bạch Sơn Nam (184/188) ; (133/191) ; (126/164) ; (177/153)
Vô Danh Động (203/191) ; (184/187) ; (199/205) ; (224/202)
Dương Trung Động (202/210) ; (198/202) ; (187/194) ; (159/191)
Mạc Cao Quật (237/205) ; (220/185) ; (161/207) ; (181/175)
Sa Mạc Động 1 (161/204) ; (186/199) ; (175/205) ; (200/201)
Sa Mạc Động 2 (203/195) ; (214/209) ; (234/201) ; (224/191)
Sa Mạc Động 3 (204/205) ; (207/191) ; (171/198) ; (187/212)

 

Phần thưởng kết thúc BOSS sẽ nhận ngẫu nhiên:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
4 món an bang hoàng mỹ (7 ngày)
50 xu
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
3 hành hiệp lệnh
Rương Mãnh Hoàng Kim

Các thắc mắc liên quan đến Jx Hùng Bá Thiên Hạ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang fanpage hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 076.315.3772 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

BQT Jx Hùng Bá Thiên Hạ,
Kính Bút !!!