Group

Thời Gian Hoạt Động Hằng Ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:00 & 19:30 & 22:15
Tống Kim
13:00 & 23:00
Thiên Tử
21:00
Liên Đấu
18:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 20:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Quả Hoàng Kim
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30 & 22:15
Tống Kim
13:00 & 21:00 & 23:00
Liên Đấu
18:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 22:00
Vận Tiêu Bang Hội
22:00 -> 22:40

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Nhặt Quả Huy Hoàng
20:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:00 & 19:30 & 22:15
Tống Kim
13:00 & 21:00 & 23:00
Liên Đấu
18:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 20:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Nhặt Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30 & 22:15
Tống Kim
13:00 & 21:00 & 23:00
Liên Đấu
18:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 20:00
Vận Tiêu Bang Hội
22:00 -> 22:40

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:00 & 19:30 & 22:15
Tống Kim
13:00 & 21:00 & 23:00
Công Thành Chiến
20:30
Liên Đấu
18:00 & 22:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 20:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Nhặt Quả Huy Hoàng
12:00 & 20:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30 & 22:15
Tống Kim
11:00 & 13:00 15:00 & 17:00 21:00 & 23:00
Liên Đấu
18:00 & 22:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 20:00
Vận Tiêu Bang Hội
22:00 -> 22:40

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:00 & 19:30 & 22:15
Tống Kim
11:00 & 13:00 15:00 & 17:00 21:00 & 23:00
Liên Đấu
18:00 & 22:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 20:00
BOSS Độc Cô
20:00

 

Tin tức

Trang chủ / Tin tức

Đại Hội Anh Hùng [Độc Nhất Vô Nhị]

Đắm mình vào sự trở lại đầy ngoạn mục của loạt giải đấu máu lửa Hùng Bá Thiên Hạ, Thống Nhất Giang Sơn, Hoàng Đồ Bá Nghiệp của VLTK!

Sự Kiện Tháng 7

Võ Lâm Truyền Kỳ 1 - Jx Hùng Bá Thiên Hạ, Game Kiếm Hiệp Nhập Vai

Thời Gian Hoạt Động Tính Năng

Thời Gian Hoạt Động Tính Năng

Boss Đại Hoàng Kim

Đắm mình vào sự trở lại đầy ngoạn mục của loạt giải đấu máu lửa Hùng Bá Thiên Hạ, Thống Nhất Giang Sơn, Hoàng Đồ Bá Nghiệp của VLTK!

Khai Mở Máy Chủ - Tây Sơn Thôn

Khai Mở Máy Chủ Mới Tây Sơn Thôn - Đầy Hấp Dẫn

Nhiệm Vụ Dã Tẩu

Đắm mình vào sự trở lại đầy ngoạn mục của loạt giải đấu máu lửa Hùng Bá Thiên Hạ, Thống Nhất Giang Sơn, Hoàng Đồ Bá Nghiệp của VLTK!

Viêm Đế

Đắm mình vào sự trở lại đầy ngoạn mục của loạt giải đấu máu lửa Hùng Bá Thiên Hạ, Thống Nhất Giang Sơn, Hoàng Đồ Bá Nghiệp của VLTK!

Vượt ải

Đắm mình vào sự trở lại đầy ngoạn mục của loạt giải đấu máu lửa Hùng Bá Thiên Hạ, Thống Nhất Giang Sơn, Hoàng Đồ Bá Nghiệp của VLTK!